Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sienkiewicz, Anna

Synteza i właściwości nowych materiałów epoksydowo-poliuretanowych otrzymywanych z wykorzystaniem modyfikowanych olejów roślinnych : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Piotr Czub, prof. PK
Tytuł równoległy [Synthesis and properties of novel epoxy-polyurethane materials obtained with the use of modified vegetable oils]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2017
Język polski
Liczba stron 257
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 211-224
Bibliografia (liczba pozycji) 299
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Synteza i właściwości nowych materiałów epoksydowo-poliuretanowych otrzymywanych z wykorzystaniem modyfikowanych olejów roślinnych : rozprawa doktorska = [Synthesis and properties of novel epoxy-polyurethane ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [252900] Chemia związków wielkocząsteczkowych
[250000] Chemia
Słowa kluczowe żywice epoksydowe, olej sojowy, bisfenol A, poliaddycja, reakcja stapiania

epoxy resins, soybean oil, bisphenol A, polyaddition, epoxy fusion process
Abstrakt
Badania przedstawione w niniejszej rozprawie miały na celu przeprowadzenie syntezy i zbadanie właściwości nowych materiałów epoksydowo-poliuretanowych, otrzymywanych z wykorzystaniem modyfikowanych ... więcej

The research presented in this doctorate thesis aimed to synthesize and investigate the properties of the novel epoxy-polyurethane materials obtained using modified vegetable oils.
The experimental ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/