Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Majewski, Karol

Badania i modelowanie zjawisk przepływowo-cieplnych w rurach spiralnie wewnętrznie ożebrowanych : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK
Tytuł równoległy Experimental investigation and modelling of fluid flow and heat transfer phenomena in internally helically finned tubes
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2017
Język polski
Liczba stron [1], 128
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 114-123
Bibliografia (liczba pozycji) 116
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Badania i modelowanie zjawisk przepływowo-cieplnych w rurach spiralnie wewnętrznie ożebrowanych : rozprawa doktorska = Experimental investigation and modelling of fluid flow and heat transfer phenomena ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [447500] Maszyny i urządzenia energetyczne
[440000] Energetyka
Słowa kluczowe rury wewnętrznie spiralnie ożebrowane, wymiana ciepła, mechanika płynów, współczynnik liniowych strat tarcia, współczynnik wnikania ciepła

internally helically finned tubes, heat transfer, fluid mechanics, friction factor, heat transfer coefficient
Abstrakt
W pracy przedstawione zostały zjawiska przepływowo-cieplne mające miejsce w rurach wewnętrznie spiralnie ożebrowanych. Omówione zostały dotychczas przeprowadzone obserwacje, wyprowadzone i opracowane ... więcej

The thesis describes flow and heat transfer phenomena occurring in internally helically finned tubes. The state of art observation has been discussed. The correlations that describe friction factor and ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/