Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50023)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Nowak, Marek

Zastosowanie metody emisji akustycznej do oceny uszkodzeń stalowych konstrukcji mostowych : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Krzysztof Karbowski, prof. PK
Promotor pomocniczy dr inż. Ireneusz Baran
Tytuł równoległy [Application of acoustic emission method for assessment of defects to steel bridge structures]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2017
Język polski
Liczba stron [1], 98
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab.
Bibliografia (na str.) 93-96
Bibliografia (liczba pozycji) 58
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Zastosowanie metody emisji akustycznej do oceny uszkodzeń stalowych konstrukcji mostowych : praca doktorska = [Application of acoustic emission method for assessment of defects to steel bridge structures] ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [360000] Technoznawstwo (nauka o technice). Technika (w ogólności)
Słowa kluczowe emisja akustyczna, stalowe mosty kolejowe, pęknięcie

acoustic emission, railway steel bridge, crack
Abstrakt
Wiele stalowych mostów kolejowych eksploatowanych w Polsce wybudowanych było na przełomie XIX i XX wieku i są one w złym stanie technicznym. Celowym jest stosowanie metod pozwalających na precyzyjny ... więcej

A lot of the bridges in Poland were built in the late 19th and early 20th centuries and they are in poor technical conditions. It is important to use a precise method for evaluate ... więcej

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Mechaniczny [M]

zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/