Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Korzeniowska, Agata

Rola i znaczenie tradycji miejsca w rozwoju przestrzennym wsi na przykładzie Zamagurza Spiskiego : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. arch. Małgorzata Drożdż-Szczybura
Tytuł równoległy The role and significance of the tradition of a place in the spatial development of villages on the example of Zamagurze Spiskie
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2021
Język polski
Liczba stron 276
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 252-262
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Rola i znaczenie tradycji miejsca w rozwoju przestrzennym wsi na przykładzie Zamagurza Spiskiego : praca doktorska = The role and significance of the tradition of a place in the spatial development of ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Zamagurze Spiskie, tradycja miejsca, rozwój przestrzenny, dziedzictwo kulturowe

Zamagurze Spiskie, the tradition of the place, spatial development, cultural heritage
Abstrakt
Głównym celem naukowo-badawczym pracy jest określenie czynników generujących procesy zachodzące w wiejskich układów osadniczych, w kierunku możliwości ich wykorzystania w lokalnym rozwoju oraz ... więcej

The main scientific and research goal of the work is to determine the factors generating the processes occurring in rural settlement systems, towards the possibility of using them in local development, ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Architektury

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/