Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47651)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Baziak, Beata

Wykorzystanie deskryptorów fizycznych zlewni (DFZ) do wyznaczania projektowych hydrogramów wezbrania w dowolnym przekroju rzeki : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Wiesław Gądek
Tytuł równoległy The use of the Physical Catchment Descriptors (PCD) to determine the design flood hydrographs in a given cross-section of the river
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2021
Język polski
Liczba stron 222, [14] kart tablic
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 198-205
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Wykorzystanie deskryptorów fizycznych zlewni (DFZ) do wyznaczania projektowych hydrogramów wezbrania w dowolnym przekroju rzeki : praca doktorska = The use of the Physical Catchment Descriptors (PCD) ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe projektowy hydrogram wezbrania, deskryptory fizyczne zlewni, hydrogram nieparametryczny, hydrogram parametryczny, metoda Archera

design flood hydrograph, Physical Catchment Descriptors, non-parametric hydrograph, parametric hydrograph, Archer’s method
Abstrakt
Praca związana jest z dostosowaniem metodyki wyznaczania hydrogramów wezbrania stosowanych w krajach europejskich do praktycznego wykorzystania w Polsce. Celem naukowym było opracowanie deskryptorów ... więcej

The doctorate is concerned with adaptation of the methodology for determining the flood hydrographs used in European countries for practical use in Poland. The research aim of the work was to develop the ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/