Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Dechnik, Mirosław

Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej, w kontekście adaptacji oświetlenia pomieszczeń w budynku biurowym poprzez personalizację warunków oświetlenia : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Robert Stala, prof. AGH
Promotor pomocniczy dr inż. Szczepan Moskwa
Tytuł równoległy Analysis of the possibilities to improve energy efficiency in the context of the indoor lighting adaptation in an office building, through a personalization of the lighting conditions
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2021
Język polski
Liczba stron 198
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 161-177
Bibliografia (liczba pozycji) 391
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej, w kontekście adaptacji oświetlenia pomieszczeń w budynku biurowym poprzez personalizację warunków oświetlenia : rozprawa doktorska = Analysis ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe
spersonalizowane sterowanie oświetleniem, indywidualne oświetlenie, biuro typu open space, efektywność energetyczna, oświetlenie LED, automatyka budynkowa, sterowanie zorientowane na użytkownika, ... więcej

personalized lighting control, individual lighting, open space office, energy efficiency, LED lighting, building automation, occupant centered control, building automation and control system, smart building, ... więcej
Abstrakt
Technika oświetleniowa jest interdyscyplinarną dziedziną, która łączy elementy techniczne pracy instalacji oświetleniowej, aspekt zdrowotny funkcjonowania użytkownika w wytwarzanych warunkach oświetleniowych, ... więcej

Lighting technology is an interdisciplinary field that combines the technical elements of lighting installation work, the health aspect of human functioning in created lighting conditions, as well as aesthetic ... więcej

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Spoza PK [-]

zasób
Jednostka nadająca stopień Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

odnośniki
Link do publikacji Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/