Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wątorek, Marcin

Ilościowe charakterystyki złożoności światowego rynku kryptowalut : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. Stanisław Drożdż
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2020
Język polski
Liczba stron 132
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tabl., wykr.
Bibliografia (na str.) 124-132
Bibliografia (liczba pozycji) 200
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Ilościowe charakterystyki złożoności światowego rynku kryptowalut : rozprawa doktorska / Marcin Wątorek. – Kraków, 2020. – 132 s. : rys., schem., tabl., wykr. – Instytut Fizyki Jądrowej im. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe bitcoin, kryptowaluty, miary złożoności, korelacje krzyżowe, fraktale, multiskalacja, sieci złożone, efekt opóźnienia (lead-lag)

bitcoin, cryptocurrencies, complexity measures, cross-correlations, fractals, multiscaling, complex networks, lead-lag effect
Abstrakt
Współczesne rynki finansowe charakteryzujące się błyskawicznym przepływem informacji, ogromną liczbą uczestników o różnych horyzontach inwestycyjnych, występowaniem sprzężeń zwrotnych prowadzących ... więcej

Modern financial markets characterized by a rapid flow of information, a vast number of participants with different investment horizons, the occurrence of feedback leading to critical phenomena, such as ... więcej

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Spoza PK [-]

zasób
Jednostka nadająca stopień Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN. Zakład Teorii Systemów Złożonych

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Instytutu Fizyki Jądrowej PAN  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/