Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Długosz, Olga Barbara

Otrzymywanie nanocząstek metali i tlenków oraz nanokompozytów w przepływowym układzie reakcyjnym : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Marcin Banach, prof. nadzw. PK
Promotor pomocniczy dr inż. Jolanta Pulit-Prociak
Tytuł równoległy [Synthesis of metal and oxide nanoparticles and nanocomposites in a flow reaction system]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2020
Język polski
Liczba stron 304
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab.
Bibliografia (na str.) 271-300
Bibliografia (liczba pozycji) 503
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Otrzymywanie nanocząstek metali i tlenków oraz nanokompozytów w przepływowym układzie reakcyjnym : praca doktorska = [Synthesis of metal and oxide nanoparticles and nanocomposites in a flow reaction ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe procesy przepływowe, nanocząstki, nanokompozyty, kontrola procesu, reaktor mikrofalowy

flow processes, nanoparticles, nanocomposites, process control, microwave reactor
Abstrakt
Celem badań było opracowanie metod otrzymywania nanomateriałów w przepływowym układzie reakcyjnym. Jako źródło energii wprowadzanej do procesu zastosowano promieniowanie mikrofalowe, dzięki czemu ... więcej

The purpose of the research was to develop an ecological method of synthesis of nanomaterials by using a flow-through reaction system. As an energy source, microwave radiation was used, thanks to which ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/