Prof. dr hab. inż. Marcin Paweł Banach

Pracownik PK

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej [C]
Katedra Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej [C-1]

Dyscyplina: inżynieria chemicznaProfil w CRIS PK


Publikacje autora (220)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID
Promowane prace doktorskie pracowników PK: 4


Staroń, Paweł
Utylizacja piór metodą hydrolizy i termicznego przekształcania : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2014
Pulit, Jolanta
Otrzymywanie nanocząstek srebra metodą redukcji chemicznej : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2014
Staroń, Anita
Otrzymywanie i właściwości zawiesin wodno-węglowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
Długosz, Olga Barbara
Otrzymywanie nanocząstek metali i tlenków oraz nanokompozytów w przepływowym układzie reakcyjnym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/