Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50023)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Tor, Paweł

Ewolucja zasad kształtowania wysokiej jakości środowiska mieszkaniowego po 1945 r. : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska
Tytuł równoległy Evolution of the high-quality housing environment principles after 1945
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2021
Język polski
Liczba stron [2], 292
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 279-283
Bibliografia (liczba pozycji) 93
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Ewolucja zasad kształtowania wysokiej jakości środowiska mieszkaniowego po 1945 r. : praca doktorska = Evolution of the high-quality housing environment principles after 1945 / Paweł Tor. – Kraków, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe środowisko mieszkaniowe, współczesne osiedla, projektowanie urbanistyczne, system oceny

housing environment, contemporary estates, urban design, evaluation system
Abstrakt
Na przestrzeni lat zasady tworzenia środowiska zamieszkania człowieka zmieniały się aby osiągnąć obecną formę, która jest wynikiem ewolucji reguł wywodzących się zarówno z wieloletniej praktyki ... więcej

Over the years, the principles of creating the environment of human settlements have changed to get to the current form. Above stated is the result of the evolution of rules derived both from many years ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Architektury

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/