prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska

Pracownik PK

Wydział Architektury [A]
Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego [A-3]

Dyscyplina: architektura i urbanistykaProfil w CRIS PK


Publikacje autora (104)

Publikacje współtworzone (7)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID
Promowane prace doktorskie pracowników PK: 4


Kobylarczyk, Justyna
Jakość środowiska mieszkaniowego w strefie centralnej wybranych miast województwa podkarpackiego : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2007
Sumlet, Wojciech
Skala ludzka wnętrza urbanistycznego w wielorodzinnych osiedlach mieszkaniowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2018
Tor, Paweł
Ewolucja zasad kształtowania wysokiej jakości środowiska mieszkaniowego po 1945 r. : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Stochel-Cyunel, Jadwiga
Relacje pomiędzy podstawową jednostką struktury mieszkaniowej – morfemem a cyklem wykorzystania wody : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/