Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50023)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Łabuz, Rita

Centrum handlowe jako impuls rozwoju struktury urbanistycznej miasta. Przypadek Krakowa : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska, prof. PK
Tytuł równoległy [Shopping centre as an impulse for the development of the urban structure of the city. Case of Krakow]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2021
Język polski
Liczba stron 331
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 309-320
Bibliografia (liczba pozycji) 154
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Centrum handlowe jako impuls rozwoju struktury urbanistycznej miasta. Przypadek Krakowa : rozprawa doktorska = [Shopping centre as an impulse for the development of the urban structure of the city. Case ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe centrum handlowe, Kraków, rozwój tkanki miejskiej, przekształcenia struktury urbanistycznej

shopping centre, Cracow, development of urban fabric, transformations of the urban structure
Abstrakt
Przedmiot niniejszej rozprawy stanowią fragmenty struktury miejskiej, w których są zlokalizowane centra handlowe.
Zasadniczym celem pracy jest określenie sposobu rozwoju struktury urbanistycznej ... więcej

The subject matter of this dissertation is part of the urban structure in which the shopping centres are located.
The main aim of the dissertation is to determine how the urban structure around shopping ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Architektury

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/