Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50023)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Duda-Wiertel, Urszula

Wpływ niedoboru miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania na natężenie ruchu samochodowego powodowanego poszukiwaniem wolnego miejsca parkingowego : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata
Tytuł równoległy [The impact of the shortage of vacant parking spots in paid parking zones on the vehicle traffic volume generated by searching for parking]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2020
Język polski
Liczba stron 183
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 165-173
Bibliografia (liczba pozycji) 201
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Wpływ niedoboru miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania na natężenie ruchu samochodowego powodowanego poszukiwaniem wolnego miejsca parkingowego : praca doktorska = [The impact of the shortage ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe parkowanie, strefa płatnego parkowania, polityka parkingowa, poszukiwanie wolnego miejsca parkingowego

on-street parking, paid parking zones, parking policy, search traffic
Abstrakt
W pracy podjęto problem związku efektywności funkcjonowania przykrawężnikowych przestrzeni parkingowych z wielkością ruchu generowanego poszukiwaniem wolnego miejsca parkingowego w tych obszarach ... więcej

In this research, the problem of the relation of the effectiveness of functioning curb-parking areas with the level of traffic generated by searching for a vacant parking spot in these areas was conducted ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/