Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Świątek, Wojciech

Rola współczesnych obiektów kulturowej ekspresji w definiowaniu znaczących miejsc w krajobrazie : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK
Tytuł równoległy [The role of the objects of cultural expression - in defining significant places in the landscape]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2021
Język polski
Liczba stron [2], 228
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 205-218
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz.
Opis bibliograficzny
Rola współczesnych obiektów kulturowej ekspresji w definiowaniu znaczących miejsc w krajobrazie : praca doktorska = [The role of the objects of cultural expression - in defining significant places ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe obiekt kulturowej ekspresji, miejsce, krajobraz

object of cultural expression, place, landscape
Abstrakt
W pracy badana jest rola obiektów kulturowej ekspresji oraz cech środowiska przyrodniczego i kulturowego przestrzeni peryferyjnych – w definiowaniu znaczących miejsc w krajobrazie. Argumentuje się, ... więcej

The work examines the role of objects of cultural expression and the features of the natural and cultural environment of peripheral spaces - in defining significant places in the landscape. It is argued ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Architektury

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/