Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Banet, Krystian Adam

Modelowanie wpływu otoczenia trasy na parametry podróży rowerami miejskimi : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Vitalii Naumov, prof. PK
Tytuł równoległy Modelling the influence of the immidiate vicinity of route on the parameters of travels by city bicycles
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2021
Język polski
Liczba stron 159
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 143-158
Bibliografia (liczba pozycji) 224
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Modelowanie wpływu otoczenia trasy na parametry podróży rowerami miejskimi : rozprawa doktorska = Modelling the influence of the immidiate vicinity of route on the parameters of travels by city bicycles ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe zrównoważona mobilność, ruch rowerowy, waloryzacja przestrzeni, planowanie przestrzenne, urbanistyka

sustainable mobility, bicycle traffic, space valorization, spatial planning, urban design
Abstrakt
Pojęcie zrównoważonej mobilności jest obecnie jednym z częściej poruszanych zagadnień w transporcie. Z pojęciem tym wiąże się m.in. rozwój ruchu pieszego i proekologicznych środków transportu, ... więcej

The concept of sustainable mobility is now one of the more talked about issues in transport. This concept is linked to, among other things, the development of pedestrian traffic and environmentally friendly ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/