Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Majdak, Marek

Cieplno-przepływowa i wytrzymałościowa analiza pracy ekranów komór paleniskowych : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK
Promotor pomocniczy dr inż. Piotr Cisek
Tytuł równoległy [Thermal flow and strength analysis of combustion chamber waterwall tubes operation]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2021
Język polski
Liczba stron 115
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 106-111
Bibliografia (liczba pozycji) 107
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Cieplno-przepływowa i wytrzymałościowa analiza pracy ekranów komór paleniskowych : rozprawa doktorska = [Thermal flow and strength analysis of combustion chamber waterwall tubes operation] / Marek ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe kocioł nadkrytyczny, rura ekranowa, rozkład temperatury, naprężenia cieplne

supercritical boiler, waterwall tube, temperature distribution, thermal stress
Abstrakt
W rozprawie doktorskiej zaprezentowano rozwiązanie numeryczne analizy cieplno-przepływowych warunków pracy występujących w gładkich rurach ekranowych połączonych żebrami zamontowanych w kotle ... więcej

In the doctoral dissertation is presented a numerical solution for the analysis of thermal-flow operating conditions occurring in smooth waterwall tubes connected by fins mounted in combustion chamber ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/