Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LI Konferencja Naukowa, 2005

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2005
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 113
poprzednie
123456
następne

Chladný, Eugen
Stability problems of the bottom flanges of continuous bridge girders
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Zabielska-Adamska, Katarzyna
Wpływ dodatku cementu na zagęszczalność popiołu lotnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Wojnarowicz, Michel; Durot, Daniel; Dembicki, Eugeniusz
Analiza porównawcza nośności pali na podstawie próbnych obciążeń pali metodą statyczną i dynamiczną
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Tymiński, Wojciech; Markowska-Lech, Katarzyna
Kryteria pomiaru prędkości fali poprzecznej w gruntach spoistych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Sulewska, Maria Jolanta
Modelowanie statystyczne w ocenie zagęszczenia gruntów niespoistych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Niedostatkiewicz, Maciej; Tejchman, Jacek
Zastosowanie nowej metody pomiaru zmian porowatości w materiałach sypkich podczas procesu płynięcia w silosach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Łukasik, Stanisław; Majer, Edyta
Geotechniczne doświadczenia z likwidacji zagrożeń środowiska wywołanych odpadami chemicznymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Kuboń, Piotr; Tatara, Tadeusz
Badania dynamiczne zapór ziemnych i obwałowań w skali naturalnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Ivanov, Igor A.
Numerical analysis of slope stability of soil structures assuming the displacement of deformed collapse body
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Gwizdała, Kazimierz; Krasiński, Adam; Brzozowski, Tadeusz; Cudny, Marcin
Analiza sposobu posadowienia zbiorników paliwowych w trudnych warunkach gruntowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Bolt, Adam; Sterpejkowicz-Wersocki, Witold
Problemy podtopień budynków w procesach inwestycyjnych na terenach miejskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Żurański, Jerzy Antoni
Badania i analiza prędkości wiatru na polskim wybrzeżu Bałtyku
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Tarczyński, Lesław
Temperatura w przestrzeni wentylowanej przemysłowego komina wieloprzewodowego na podstawie obserwacji długookresowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Nowicki, Michał; Pankau, Rafał
Równania konstytutywne stali i stopów pracujących w wysokich temperaturach - identyfikacja parametrów i przykłady zastosowań
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Gawin, Dariusz; Pesavento, Francesco
Ocena zagrożenia odpryskiwaniem betonu w warunkach wysokiej temperatury przy użyciu wyników symulacji komputerowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Chladná, Magdaléna; Wald, František
Composite slab bahaviour during the Cardington fire test
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Zieliński, Krzysztof
Wpływ elastomeru SBS na wybrane cechy techniczne asfaltów drogowych i przemysłowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Schabowicz, Krzysztof
Neuronowa nieniszcząca ocena wytrzymałości na ściskanie betonu z dodatkiem popiołów lotnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Kucharska, Leokadia; Logoń, Dominik
Włóknisty wolastonit w kompozytach cementowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Jaśniok, Tomasz; Śliwka, Andrzej; Zybura, Adam
Badanie możliwości ograniczenia korozji zbrojenia inhibitorami migrującymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005

poprzednie
123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/