Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50022)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LI Konferencja Naukowa, 2005

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2005
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 113
poprzednie
123456

Chernenko, Vladimir A.; Zavorotniy, Victor F.; Tereshchenko, Katerina O.
Specific characteristic of pipeline planning in highlands
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Musiał, Piotr
Podziemne magazynowanie gazu - funkcje, rodzaje, optymalizacja parametrów i aspekty ekonomiczne na przykładzie PMG Wierzchowice
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Bolt, Adam
Projektowanie fundamentów konstrukcji wsporczych w energetyce i przemyśle chemicznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Jabłoński, Grzegorz; Szczygielski, Jarosław; Kobyłecki, Grzegorz
Wpływ zintegrowanego środowiska projektowania konstrukcji na zmniejszenie kosztów budowy i eksploatacji obiektów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Baraniak, Aleksandra
Powłokowa ochrona przed korozją i pożarem w przemyśle petrochemicznym. Kryteria doboru pokryć i wymagania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Nowicki, Michał; Kłosowski, Paweł
Analiza zjawisk reologicznych w elementach instalacji przemysłowych metodą elementów skończonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Hucińska, Joanna
Degradacja stali chromowo-molibdenowych pod wpływem procesów technologicznych w reaktorach wodorowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Łukowski, Paweł; Czarnecki, Lech
Naprawa konstrukcji betonowych użytkowanych w warunkach zagrożeń chemicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Kurpińska, Marzena; Małasiewicz, Andrzej
Korozja betonu w warunkach penetracji oleju mineralnego oraz stosowanie impregnaty
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Fiertak, Maria
Trwałość materiałów budowlanych poddanych działaniom środowiska chemicznego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Gudehus, Gerd; Spiess, Angelika; Wójcik, Marzena
Modelowanie numeryczne rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń ropopochodnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Zadroga, Bohdan
Wpływ zanieczyszczeń gruntu substancjami ropopochodnymi na stateczność obiektów budowlanych i dobór technik oczyszczania podłoża gruntowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Skutnik, Zdzisław; Lech, Mariusz; Garbulewski, Kazimierz
Badania geotechniczne w ocenie wpływu budowli na stan środowiska
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005

poprzednie
123456

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/