Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LI Konferencja Naukowa, 2005

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2005
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 113
poprzednie
123456
następne

Lipski, Zbigniew
Zmiany charakterystyki widmowej parasejsmicznego wymuszenia kinematycznego pomiędzy gruntem a fundamentem budynku
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Kubik, Jan; Perkowski, Zbigniew
Szacowanie uszkodzeń w ciele kruchym na podstawie zmian odkształceń termicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Flaga, Andrzej; Szulej, Jacek
Metoda wyznaczania współczynników tłumienia drgań konstrukcji zespolonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Flaga, Andrzej; Pańtak, Marek
Warunki użytkowalności dynamicznej kładek dla pieszych z uwzględnieniem prawdopodobieństwa wystąpienia drgań generowanych przez ludzi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Breuer, Peter; Chmielewski, Tadeusz; Górski, Piotr; Konopka, Eduard; Tarczyński, Lesław
Long and short periodic displacement measurements of structures under temperature and wind
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Bobiński, Jerzy; Tejchman, Jacek
Modelowanie efektu skali w próbkach betonowych poddanych rozciąganiu i zginaniu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Bęc, Jarosław; Flaga, Andrzej
Analiza statyczna i dynamiczna masztów z odciągami poddanych działaniu wiatru
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Baran, Wiesław
Nieliniowe związki geometryczne dla powłok
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Kaproń, Marek
Rola ITB w ocenie wyrobów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Ściślewski, Zbigniew; Popczyk, Jacek; Korycki, Olgierd
Zagadnienia bezpieczeństwa i dogodności użytkowania budynków
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Żurański, Jerzy Antoni; Prejzner, Halina; Pogorzelski, Jerzy Andrzej; Szudrowicz, Barbara
Zapewnienie właściwych warunków dla użytkowników budynków z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Wysokiński, Lech
Rozwój metod badań gruntów w latach 1945-2005
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Kosiorek, Mirosław
Stany graniczne z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Kawulok, Marian; Żurański, Jerzy Andrzej; Szczygielski, Alfred; Runkiewicz, Leonard; Lewicki, Bohdan
Problemy bezpieczeństwa konstrukcji w pracach ITB
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Wierzbicki, Stanisław M.
Instytut Techniki Budowlanej a rola jednostek badawczych budownictwa w Unii Europejskiej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Kąkol, Mirosław; Mikołajski, Stanisław
Monitoring szczelności konstrukcji bioreaktorów w oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Biedroń, Jan; Jaskuła, Piotr
Rozwój technologii produkcji asfaltów drogowych stosowanych do budowy autostrad w Polsce
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Ziółko, Jerzy
Remonty stalowych zbiorników na ropę naftową i paliwa płynne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Raczyński, Paweł; Łabęcki, Grzegorz
Anomalie materiałowe i ubytki materiału w ściankach rurociągów stalowych w świetle badań tłokami ultradźwiękowymi wysokiej rozdzielczości
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Kopczyński, Andrzej
Rurociągi przesyłowe gazu - test naprężeniowy jako sposób na podwyższenie jakości rurociągów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005

poprzednie
123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/