Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LI Konferencja Naukowa, 2005

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2005
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 113
poprzednie
123456
następne

Weydmann, Grzegorz
Wpływ osiadania podłoża na bezpieczeństwo eksploatacji pionowych walcowych zbiorników na paliwa płynne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Volnyanskaya, L.A.
Distinctions in buckling of beams of various cross-section shapes
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Ślęczka, Lucjan
Badania doświadczalne połączenia śrubowego obciążonego cyklicznie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Szumigała, Maciej
Kryteria nośności stalowych słupów obetonowanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Maćkiewicz, Mikołaj; Stasiewicz, Piotr; Magnucki, Krzysztof
Analiza numeryczna zwichrzenia belek cienkościennych o monosymetrycznych przekrojach otwartych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Kowalski, Dariusz
Analizy numeryczne powłok walcowych z imperfekcjami kształtu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Kondra, S.M.
Optimizing triangular masts intended for relay antennas and antennas of circular field patterns
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Karasińska, Urszula; Jankowiak, Roman; Żmuda, Jan
Analiza zwichrzenia monosymetrycznych belek dwuteowych ze stężeniami ciągłymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Grec, Rafał
Weryfikacja doświadczalna własności mechanicznych wybranych stopów aluminium
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Glinicka, Aniela; Kwaśniewski, Lesław
Badanie wyboczenia krótkich rur aluminiowych i stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Chaban, N.O.
Analysis of load-bearing elements of suspended structural systems of improved stiffness within and beyond an elastic limit
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Biegus, Antoni; Czepiżak, Dariusz
Nośność plastyczna wieloprzęsłowych konstrukcji o przekrojach cienkościennych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Biegus, Antoni; Czepiżak, Dariusz
Badania interakcyjnej nośności zginanych i dociskanych przekrojów blach fałdowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Wójcik, Michał; Tejchman, Jacek
Teoretyczne i doświadczalne wyznaczanie naporu materiałów sypkich na ściany silosów z wkładkami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Szymczak, Czesław; Walukiewicz, Henryk; Tomaszewska, Agnieszka
Analiza efektów dynamicznych w konstrukcji dzwonnicy przykatedralnej w Wilnie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Sielamowicz, Irena; Kowalewski, Tomasz A.
Technika DPIV w pomiarach przepływu ziaren w modelu silosu wykonanego z plexiglasu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Rzeszut, Katarzyna; Garstecki, Andrzej
Modelowanie początkowych imperfekcji geometrycznych w zagadnieniach stateczności konstrukcji cienkościennych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Rucka, Magdalena; Wilde, Krzysztof
Identyfikacja uszkodzeń płyt dwuwymiarową transformatą falkową eksperymentalnej postaci drgań
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Pabisek, Ewa
Hybrydowa MES/SNN identyfikacja modelu materiału ekwiwalentnego na podstawie pomiaru przemieszczeń konstrukcji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Madryas, Cezary; Szot, Arkadiusz
Nośność wykładzin wzmacniających mechanicznie zdegradowane kanały sanitarne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005

poprzednie
123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/