Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Gotowski, Marek; Sochacki, Janusz; Sokołowski, Włodzimierz; Sobczak-Piąstka, Justyna

Prefabrykacja konstrukcji w nietypowych realizacjach stalowych obiektów mostowych

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Prefabrication in untypical realizations of steel bridges
Opublikowane w Budownictwo prefabrykowane w Polsce : stan i perspektywy
Zakres stron 67-86
Język polski
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Data wydania 2016
ISBN 978-83-65603-05-0
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXII]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2016]

tematyka
Abstrakt
W pracy zaprezentowano nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne z zakresu budownictwa mostowego z zastosowaniem prefabrykacji na podstawie doświadczeń firmy GOTOWSKI. Przedstawione zostały ... więcej

The article presents modern construction and technological solutions in the field of prefabrication bridge construction on example embodiment of Companies "Gotowski". They presented specific technical ... więcej
Słowa kluczowe mosty, prefabrykacja, innowacyjność, technologia budowy

bridges, prefabrication, innovation, construction technology

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXII Konferencja Naukowa, 2016
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/