Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50015)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Hulimka, Jacek; Kubica, Jan

Błędy w projektowaniu, wykonawstwie, eksploatacji i diagnostyce dachowych dźwigarów kablobetonowych – doświadczenia polskie

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Errors in design, construction, exploitation and diagnostic of post-tensioned prestressed concrete roof girders – Polish experience
Opublikowane w Budownictwo prefabrykowane w Polsce : stan i perspektywy
Zakres stron 111-122
Język polski
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Data wydania 2016
ISBN 978-83-65603-05-0
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXII]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2016]

tematyka
Abstrakt
Kablobetonowe dźwigary sprężone stosowane były w Polsce masowo w latach 1954-1974. Liczbę wbudowanych w obiekty halowe dźwigarów oszacować można na kilkadziesiąt tysięcy, z czego większość ... więcej

Post-tensioned prestressed concrete girders were used in Poland commonly in the years 1954-1974. The number of built-in industrial buildings girders can be estimated at tens of thousands, most of which ... więcej
Słowa kluczowe dźwigar kablobetonowy, stan techniczny, błędy, diagnostyka

post-tensioning girder, technical state, errors, diagnostic

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXII Konferencja Naukowa, 2016
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/