Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50022)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Skrzypczak, Izabela; Buda-Ożóg, Lidia; Lenart, Małgorzata

Kontrola jakości betonu i racjonalna polityka cenowa w produkcji wyrobów prefabrykowanych – Cz. II

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Quality control of concrete and rational pricing policy in the production of prefabricated elements – Sec. II
Opublikowane w Budownictwo prefabrykowane w Polsce : stan i perspektywy
Zakres stron 303-314
Język polski
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Data wydania 2016
ISBN 978-83-65603-05-0
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXII]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2016]

tematyka
Abstrakt
Konkurencja na rynku materiałów budowlanych wymaga od firm produkujących elementy prefabrykowane wysokiej jakości oferowanych produktów oraz elastycznej polityki cenowej. Realizacja tych celów jest ... więcej

Competition in the market of building materials requires companies producing prefabricated high-quality products and flexible pricing policy. The realization of these goals is possible through the use ... więcej
Słowa kluczowe kontrola jakości, beton, koszty kontroli, prefabrykaty, rury kielichowe

quality control, concrete, cost of control, prefabricated elements, pipe socket

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXII Konferencja Naukowa, 2016
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/