Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50015)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Stodolny, Łukasz; Luber, Marcin

Prefabrykowane budynki mieszkalne. Analiza rozwiązań na podstawie realizacji na rynku skandynawskim

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Prefabricated residential buildings. Solution analysis based on realizations in the Scandinavian market
Opublikowane w Budownictwo prefabrykowane w Polsce : stan i perspektywy
Zakres stron 325-334
Język polski
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Data wydania 2016
ISBN 978-83-65603-05-0
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXII]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2016]

tematyka
Abstrakt Artykuł stawia w nowym, lepszym świetle prefabrykowane budownictwo mieszkaniowe, na przykładzie realizacji w krajach najsilniej rozwiniętych gospodarczo. Opisuje stosowane materiały, rozwiązania, detale, oraz ideę projektowania ze względu na obciążenia wyjątkowe.

The article puts new better light on prefabricated residential building, based on realized projects in most economically developed countries. It conains as well the description of used materials, solutions, details and design idea in a view of accidental loads.
Słowa kluczowe prefabrykaty, budynki mieszkalne, ściany, stropy, stężenia, obciążenia wyjątkowe

precast, residential building, walls, floors, ties, accidental design situations

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXII Konferencja Naukowa, 2016
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/