Opracowanie innowacyjnych wyrobów uciskowych wspomagających proces leczenia zewnętrznego z zastosowaniem oryginalnych narzędzi badawczych


Numer umowy PBS3/B9/46/2015
Rodzaj projektu Program Badań Stosowanych
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 2

Kowalski, Krzysztof; Karbowski, Krzysztof; Kłonowska, Magdalena; Prążyńska, Aleksandra; Sujka, Witold; Kowalski, Tomasz Marek
Designing seamless compression products supporting the process of external treatment on numerically controlled flat knitting machines
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Fibres & Textiles in Eastern Europe
Data wydania: 2018
ISSN: 1230-3666
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 0.677
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kowalski, Krzysztof; Karbowski, Krzysztof; Kłonowska, Magdalena; Ilska, Anita; Sujka, Witold; Tyczyńska, Magdalena; Włodarczyk, Błażej; Kowalski, Tomasz Marek
Influence of a compression garment on average and local changes in unit pressure
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Fibres & Textiles in Eastern Europe
Data wydania: 2017
ISSN: 1230-3666
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 0.577
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/