Efektywność przekroju 2+1 pasowego ze szczególnym uwzględnieniem różnych rozwiązań rozdzielających kierunki ruchu


Numer umowy DZP/RID-I-55/10/NCBR/2016
Rodzaj projektu Rozwój Innowacji Drogowych (RID)
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Informcje o projekcie przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 6

Calvi, Alessandro; Cafiso, Salvatore Damiano; D'Agostino, Carmelo; Kieć, Mariusz; Petrucci, Gianmarco
A driving simulator study to evaluate the effects of different types of median separation on driving behavior on 2 + 1 roads
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Accident Analysis and Prevention
Data wydania: 2023
ISSN: 0001-4575
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 5.9
Cafiso, S.; Calvi, A.; D'Agostino, C.; Kieć, M.; Petrucci, G.; Szagała, P.
Application and comparison of different methods for traffic conflict analysis – case study on 2+1 roads
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Civil Engineering
Data wydania: 2021
ISSN: 1230-2945
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
D’Agostino, Carmelo; Cafiso, Salvatore; Kiec, Mariusz
Comparison of Bayesian techniques for the before–after evaluation of the safety effectiveness of short 2+1 road sections
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Accident Analysis and Prevention
Data wydania: 2019
ISSN: 0001-4575
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.655
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Cafiso, Salvatore; D'Agostino, Carmelo; Bąk, Radosław; Kieć, Mariusz
Traffic conflicts analyses for 2+1 road sections
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: MATEC Web of Conferences
Data wydania: 2018
ISSN: 2261-236X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kiec, Mariusz; Szagala, Piotr
Assessment of road safety for 2+1 roads with various solutions of separating of traffic directions
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Cafiso, Salvatore; D’Agostino, Carmelo; Kieć, Mariusz; Bak, Radosław
Safety assessment of passing relief lanes using microsimulation-based conflicts analysis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Accident Analysis and Prevention
Data wydania: 2018
ISSN: 0001-4575
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 45
Impact Factor: 3.058
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/