Współczesne tendencje w architekturze krajobrazu


Numer umowy A8/197/2017/DS
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1


XX Forum Architektury Krajobrazu : praktyka zawodowa – badania naukowe – dydaktyka, [Kraków], 21-23 września 2017 r. : streszczenia – abstracts
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2017
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/