Innowacyjne systemy automatyki


Numer umowy E-3/627/2016/DS
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 6

Goldasz, Janusz
Study of a modular magnetorheological valve
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Zając, Mieczysław; Sułowicz, Maciej
The study of a periodic signal energy flow between adjacent frequency bandwidths in a diagnostic system of an induction motor
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2017
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Telenyk, Sergii; Nowakowski, Grzegorz; Yefremov, Kostiantyn; Khmeliuk, Volodymyr
Logics based application integration for interdisciplinary scientific investigations
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Nowakowski, Grzegorz; Dorogyy, Yaroslaw; Doroga-Ivaniuk, Olena
The realisation of neural network structural optimization algorithm
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gołdasz, Janusz; Sapiński, Bogdan
Magnetostatic analysis of a pinch mode magnetorheological valve
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Mechanica et Automatica
Data wydania: 2017
ISSN: 2300-5319
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 14
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Nowakowski, Grzegorz
Conversion of fuzzy queries into standard SQL queries using Oracle 11G XE
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Electrical Engineering = Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
Data wydania: 2016
ISSN: 1897-6301
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/