Acta Mechanica et Automatica


Wydawca Bialystok University of Technology Publishing Office
ISSN 1898-4088
e-ISSN 2300-5319
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Białostocka. Wydział Mechaniczny
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 7 (od 2013)
14 (od 2015)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
DOI 10.2478/ama
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 14
Klasyfikacja ASJC 2207 Engineering: Control and Systems Engineering
2210 Engineering: Mechanical Engineering
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 19

Egner, Władysław; Sulich, Piotr; Mroziński, Stanisław; Egner, Halina
Temperature-dependent fatigue characteristics of P91 steel
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Mechanica et Automatica
Data wydania: 2020
ISSN: 2300-5319
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tutaj, Józef; Fijałkowski, Bogdan
A new fuel-injection mechatronic control method for direct-injection internal combustion engines
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Mechanica et Automatica
Data wydania: 2018
ISSN: 2300-5319
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 14
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Czauderna, Tomasz; Maniowski, Michał
Stiffness analysis of 4-link coupler mechanism used in low floor trams
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Mechanica et Automatica
Data wydania: 2017
ISSN: 2300-5319
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 14
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Góra-Maniowska, Marta; Knapczyk, Józef
Displacement analysis of the human knee joint based on the spatial kinematic model by using vector method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Mechanica et Automatica
Data wydania: 2017
ISSN: 2300-5319
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 14
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Barski, Marek; Pająk, Piotr
Determination of dispersion curves for composite materials with the use of stiffness matrix method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Mechanica et Automatica
Data wydania: 2017
ISSN: 2300-5319
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 14
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gołdasz, Janusz; Sapiński, Bogdan
Magnetostatic analysis of a pinch mode magnetorheological valve
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Mechanica et Automatica
Data wydania: 2017
ISSN: 2300-5319
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 14
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Hernik, Szymon
Wear resistance of piston sleeve made of layered material structure: MMC A356R, anti-abrasion layer and FGM interface
typ: RPK-artykuł
Romaniak, Krystyna
Identifying the isomorphism of kinematic chains
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Mechanica et Automatica
Data wydania: 2016
ISSN: 2300-5319
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 14
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Hernik, Szymon
Wear resistance of piston sleeve made of layered material structure: MMC A356R, anti-abrasion layer and FGM interface
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Mechanica et Automatica
Data wydania: 2016
ISSN: 2300-5319
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 14
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gołdasz, Janusz; Sapiński, Bogdan
Application of CFD to modeling of squeeze-mode magnetorheological dampers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Mechanica et Automatica
Data wydania: 2015
ISSN: 1898-4088
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 14
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ryś, Maciej
Constitutive modelling and identification of parameters of 316L stainless steel at cryogenic temperatures
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Mechanica et Automatica
Data wydania: 2014
ISSN: 2300-5319
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ganczarski, Artur; Adamski, Michał
Tetragonal or hexagonal symmetry in modeling of failure criteria for transversely isotropic materials
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Mechanica et Automatica
Data wydania: 2014
ISSN: 2300-5319
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Nowak, Krzysztof
Dependence of creep failure probability on the size of metallic specimens
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Mechanica et Automatica
Data wydania: 2013
ISSN: 2300-5319
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gołdasz, Janusz; Sapiński, Bogdan
Modeling of magnetorheological mounts in various operation modes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Mechanica et Automatica
Data wydania: 2011
ISSN: 1898-4088
Nowak, Krzysztof
Grain size dependence of creep lifetime modeled by means of cellular automata
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Mechanica et Automatica
Data wydania: 2011
ISSN: 2300-5319
Ganczarski, Artur; Skrzypek, Jacek
Modelowanie powierzchni granicznych poprzecznie izotropowego kompozytu SCS-6/Ti-15-3
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Mechanica et Automatica
Data wydania: 2011
ISSN: 1898-4088
Chrzanowski, Marcin; Nowak, Krzysztof
Opis zniszczenia mieszanego w warunkach pełzania przy pomocy automatów komórkowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Mechanica et Automatica
Data wydania: 2010
ISSN: 2300-5319
Krasiński, Maciej; Trojnacki, Andrzej
Numeryczna analiza szczelności metalowej wysokociśnieniowej uszczelki typu „2-delta”
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Mechanica et Automatica
Data wydania: 2009
ISSN: 1898-4088
Romanowicz, Paweł; Zieliński, Andrzej P.
Wieloosiowe zmęczenie elementów pracujących w warunkach kontaktu tocznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Mechanica et Automatica
Data wydania: 2009
ISSN: 2300-5319
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/