Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej


Numer umowy PPI/PRO/2018/1/00013/U/001
Rodzaj projektu program wymiany akademickiej pn. PROM
Jednostka finansująca Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 11

Topa-Skwarczyńska, Monika; Galek, Mariusz; Jankowska, Magdalena; Morlet-Savary, Fabrice; Graff, Bernadette; Lalevée, Jacques; Popielarz, Roman; Ortyl, Joanna
Development of the first panchromatic BODIPY-based one-component iodonium salts for initiating the photopolymerization processes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymer Chemistry
Data wydania: 2021
ISSN: 1759-9954
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 5.582
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Gailitis, Rihards; Sprince, Andina; Pakrastins, Leonids; Korniejenko, Kinga; Kozlovskis, Tomass
Plain geopolymer concrete cross-section surface analysis after creep and shrinkage tests in compression and tension
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Nering, Krzysztof
Damping problem of numerical simulation of structural reverberation time
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Data wydania: 2020
ISSN: 1757-899X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Drabczyk, A.; Kudłacik-Kramarczyk, S.; Tyliszczak, B.; Rudnicka, K.; Urbaniak, M.; Michlewska, S.; Królczyk, J. B.; Gajda, P.; Pielichowski, K.
Measurement methodology toward determination of structure-property relationships in acrylic hydrogels with starch and nanogold designed for biomedical applications
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Measurement
Data wydania: 2020
ISSN: 1873-412X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 3.927
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Hola, Emilia; Ortyl, Joanna; Jankowska, Magdalena; Pilch, Maciej; Galek, Mariusz; Morlet-Savary, Fabrice; Graff, Bernadette; Dietlin, Céline; Lalevée, Jacques
New bimolecular photoinitiating systems based on terphenyl derivatives as highly efficient photosensitizers for 3D printing application
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymer Chemistry
Data wydania: 2020
ISSN: 1759-9962
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 5.582
Kmiecik, K.
Bearing capacity assessment for a timber girder when subject to a localised fire
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Data wydania: 2019
ISSN: 1757-899X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kmiecik, K.
Impact of wood species on the timber beam strength and stiffness under fire
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Data wydania: 2019
ISSN: 1757-899X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Nowak-Michta, Aneta
Impact analysis of air-entraining and superplasticizing admixtures on concrete compressive strength
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2019
Gruszczyński, Maciej; Lenart, Małgorzata
Shrinkage and strength for cement mortars with addition of amorphous aluminum silicate
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2019
Lenart, Małgorzata; Gruszczyński, Maciej
The research of mortars shrinkage made with reclaimed aggregate
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2019
Kubik, M.; Goldasz, J.
Multiphysics model of an MR damper including magnetic hysteresis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Shock and Vibration
Data wydania: 2019
ISSN: 1875-9203
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 1.298
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/