Zasady projektowania niskoenergetycznych i pasywnych budynków spełniajacych wymagania Zrównoważonego Rozwoju


Numer umowy L-1/337/2014/DS-M
Rodzaj projektu działalność statutowa dla młodych naukowców
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 3

Dudzińska, Anna
Efficiency of solar shading devices to improve thermal comfort in a sports hall
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Energies
Data wydania: 2021
ISSN: 1996-1073
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.252
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Dudzińska, Anna; Kisilewicz, Tomasz
Alternative ways of cooling a passive school building in order to maintain thermal comfort in summer
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Energies
Data wydania: 2021
ISSN: 1996-1073
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.252
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Dudzińska, Anna
Sposoby kształtowania i eksploatacji pasywnych budynków użyteczności publicznej uwzględniające wymagania komfortu cieplnego : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/