Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Dudzińska, Anna

Sposoby kształtowania i eksploatacji pasywnych budynków użyteczności publicznej uwzględniające wymagania komfortu cieplnego : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, prof. PK
Tytuł równoległy Ways of shaping and exploitation of passive public utility buildings taking into consideration the requirements for thermal comfort
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2019
Język polski
Liczba stron [1], 240
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 221-232
Bibliografia (liczba pozycji) 180
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Sposoby kształtowania i eksploatacji pasywnych budynków użyteczności publicznej uwzględniające wymagania komfortu cieplnego : rozprawa doktorska = Ways of shaping and exploitation of passive public ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe komfort cieplny, przegrzewanie, budynki pasywne

thermal comfort, overheating, passive building
Abstrakt
W rozprawie doktorskiej podjęto temat komfortu cieplnego w niskoenergetycznych budynkach użyteczności publicznej w okresie letnim. Założono na wstępie, że możliwe jest zapewnienie komfortu termicznego ... więcej

In the doctoral dissertation the subject of thermal comfort in low-energy buildings in the summer period was taken up. At the outset it was assumed that it is possible to ensure thermal comfort or the ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Projekt L-1/337/2014/DS-M (Zasady projektowania niskoenergetycznych i pasywnych budynków spełniajacych wymagania Zrównoważonego Rozwoju)
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/