Oddziaływanie wybranych linii komórkowych z monokrystalicznymi płytkami mineralnego apatytu o znanej orientacji krystalograficznej


Numer umowy N N204 214640
Rodzaj projektu Projekt ATOMIN
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Tyszka-Czochara, Malgorzata; Suder, Marzena; Dołhańczuk-Śródka, Agnieszka; Rajfur, Małgorzata; Grata, Katarzyna; Starosta, Michał; Jagoda-Pasternak, Agnieszka; Kasprzyk, Wiktor; Nowak, Anna K.; Ahmadzadeh, Saeid; Kopeć, Dorota; Suryło, Piotr; Świergosz, Tomasz; Stadnicka, Katarzyna et al.
Nature-inspired effects of naturally occurring trace element-doped hydroxyapatite combined with surface interactions of mineral-apatite single crystals on human fibroblast behavior
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences
Data wydania: 2022
ISSN: 1422-0067
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 5.923
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/