International Journal of Molecular Sciences


Wydawca Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
ISSN 1661-6596
e-ISSN 1422-0067
Impact Factor dla czasopisma 2.464 (od 2012)
2.339 (od 2013)
2.862 (od 2014)
3.257 (od 2015)
3.226 (od 2016)
3.687 (od 2017)
4.183 (od 2018)
4.556 (od 2019)
5.923 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 30 (od 2012)
140 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 1312 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: Molecular Biology
1503 Chemical Engineering: Catalysis
1604 Chemistry: Inorganic Chemistry
1605 Chemistry: Organic Chemistry
1606 Chemistry: Physical and Theoretical Chemistry
1607 Chemistry: Spectroscopy
1706 Computer Science: Computer Science Applications
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 15

Piszko, Paweł; Sobczak-Kupiec, Agnieszka et al.
PGS/HAp microporous composite scaffold obtained in the TIPS-TCL-SL method: an innovation for bone tissue engineering
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences
Data wydania: 2021
ISSN: 1422-0067
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 5.923
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Karcz, Dariusz; Starzak, Karolina; Ciszkowicz, Ewa; Lecka-Szlachta, Katarzyna; Kamiński, Daniel; Creaven, Bernadette; Jenkins, Hollie; Radomski, Piotr; Miłoś, Anna; Ślusarczyk, Lidia; Matwijczuk, Arkadiusz
Novel coumarin-thiadiazole hybrids and their Cu(II) and Zn(II) complexes as potential antimicrobial agents and acetylcholinesterase inhibitors
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences
Data wydania: 2021
ISSN: 1422-0067
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 5.923
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bashmakova, Nataliia V.; Shaydyuk, Yevgeniy O.; Andriy M. Dmytruk; Świergosz, Tomasz; Kachkovsky, Olexiy D.; Belfield, Kevin D.; Bondar, Mykhailo V.; Kasprzyk, Wiktor
Nature of linear spectral properties and fast electronic relaxations in green fluorescent pyrrolo[3,4-c]pyridine derivative
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences
Data wydania: 2021
ISSN: 1661-6596
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 5.923
Kulawik-Pióro, Agnieszka; Miastkowska, Małgorzata
Polymeric gels and their application in the treatment of psoriasis vulgaris: a review
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences
Data wydania: 2021
ISSN: 1661-6596
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 5.923
Tyszka-Czochara, Małgorzata; Adach, Anna; Grabowski, Tomasz; Konieczny, Paweł; Pasko, Paweł; Ortyl, Joanna; Świergosz, Tomasz; Majka, Marcin
Selective cytotoxicity of complexes with N,N,N-Donor dipodal ligand in tumor cells
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences
Data wydania: 2021
ISSN: 1661-6596
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 5.923
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Starzak, Karolina ; Sutor, Katarzyna ; Świergosz, Tomasz ; Nemzer, Boris ; Pietrzkowski, Zbigniew ; Popenda, Łukasz ; Liu, Shi-Rong; Wu, Shu-Pao; Wybraniec, Sławomir
The responses of bioactive betanin pigment and its derivatives from a red beetroot (Beta vulgaris L.) betalain-rich extract to hypochlorous acid
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences
Data wydania: 2021
ISSN: 1422-0067
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 5.923
Janus, Łukasz; Radwan-Pragłowska, Julia; Piątkowski, Marek; Bogdał, Dariusz
Coumarin-modified CQDs for biomedical applications—two-step synthesis and characterization
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences
Data wydania: 2020
ISSN: 1422-0067
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 5.923
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Haraźna, Katarzyna ; Cichoń, Ewelina; Skibiński, Szymon; Witko, Tomasz; Solarz, Daria; Kwiecień, Iwona; Marcello, Elena; Zimowska, Małgorzata; Socha, Robert; Szefer, Ewa; Zima, Aneta; Roy, Ipsita; Raftopoulos, Konstantinos N.; Pielichowski, Krzysztof; Witko, Małgorzata; Guzik, Maciej
Physicochemical and biological characterisation of diclofenac oligomeric Poly(3-hydroxyoctanoate) hybrids as β-TCP ceramics modifiers for bone tissue regeneration
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences
Data wydania: 2020
ISSN: 1422-0067
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 5.923
Drobnicka, Natalia; Sutor, Katarzyna; Kumorkiewicz-Jamro, Agnieszka; Spórna-Kucab, Aneta; Antonik, Michał; Dziedzic, Ewa; Świergosz, Tomasz; Ortyl, Joanna; Wybraniec, Sławomir
Phytochemical molecules from the decarboxylation of gomphrenins in violet Gomphrena globosa L.—Floral infusions from functional food
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences
Data wydania: 2020
ISSN: 1661-6596
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 5.923
Kasprzyk, Wiktor; Świergosz, Tomasz; Koper, Filip
Fluorescence assay for the determination of D-panthenol based on novel ring-fused 2-pyridone derivative
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences
Data wydania: 2020
ISSN: 1422-0067
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 5.923
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Karcz, Dariusz; Matwijczuk, Arkadiusz; Kamiński, Daniel; Creaven, Bernadette; Ciszkowicz, Ewa; Lecka-Szlachta, Katarzyna; Starzak, Karolina
Structural features of 1,3,4-thiadiazole-derived ligands and their Zn(II) and Cu(II) complexes which demonstrate synergistic antibacterial effects with kanamycin
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences
Data wydania: 2020
ISSN: 1422-0067
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 5.923
Czaja, Kornelia; Kujawski, Jacek; Śliwa, Paweł; Kurczab, Rafał; Kujawski, Radosław; Stodolna, Anna; Myślińska, Agnieszka ; Bernard, Marek K.
Theoretical investigations on interactions of arylsulphonyl indazole derivatives as potential ligands of VEGFR2 kinase
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences
Data wydania: 2020
ISSN: 1422-0067
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 5.923
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Budziak, Iwona; Karcz, Dariusz; Makowski, Marcin; Rachwał, Kamila; Starzak, Karolina; Matwijczuk, Alicja; Myśliwa-Kurdziel, Beata; Oniszczuk, Anna; Combrzyński, Maciej; Podleśna, Anna; Matwijczuk, Arkadiusz
Non-typical fluorescence effects and biological activity in selected 1,3,4-thiadiazole derivatives: spectroscopic and theoretical studies on substituent, molecular aggregation, and pH effects
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences
Data wydania: 2019
ISSN: 1422-0067
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 4.556
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Starzak, Karolina; Matwijczuk, Arkadiusz; Creaven, Bernadette; Matwijczuk, Alicja; Wybraniec, Sławomir; Karcz, Dariusz
Fluorescence quenching-based mechanism for determination of hypochlorite by coumarin-derived sensors
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences
Data wydania: 2019
ISSN: 1422-0067
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 4.556
Czekaj, Izabela; Wambach, Jörg; Kröcher, Oliver
Modelling catalyst surfaces using DFT cluster calculations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences
Data wydania: 2009
ISSN: 1661-6596
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/