Innovative multidisciplinary curriculum in artificial implants for bio-engineering BSc/MSc degrees


Numer umowy 586114-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP
Akronim BIOART
Rodzaj projektu CBHE-JP
Jednostka finansująca Fundusze Europejskie


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Luengo, David; Treytl, Albert; Nestawal, Stephanie; Arras, Peter; Korniejenko, Kinga; Tabunshchyk, Galyna; Trigano, Tom
Improving quality of life through engineering education. A case study
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/