Główny Instytut Górnictwa


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Głównego Instytutu Górnictwa
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 3

Szafarczyk, Anna; Szymczyk, Małgorzata
Praktyczne aspekty wyznaczania giroazymutu przyrządem GYROMAT 2000
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
Maciąg, Edward
Ocena wpływu wstrząsów górniczych na ludzi
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1997
Kowalski, Wiesław; Maciąg, Edward; Tatara, Tadeusz
Wyznaczanie sił sejsmicznych w budynkach podlegających wstrząsom górniczym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1997
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/