Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk


Wariant nazwy wydawcy Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

IGiPZ PAN
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 2

Rosik, Piotr; Komornicki, Tomasz; Goliszek, Sławomir; Śleszyński, Przemysław; Szarata, Andrzej; Szejgiec-Kolenda, Barbara; Pomianowski, Wojciech; Kowalczyk, Karol
Kompleksowe modelowanie osobowego ruchu drogowego w Polsce. Uwarunkowania na poziomie gminnym
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2018
Kościelniak, Joanna
Zmiany funkcjonowania górskich systemów korytowych w wyniku przeprowadzonych regulacji hydrotechnicznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2004
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/