IOP Publishing


Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 1

Fijałkowski, B.T.; Tutaj, J.
The integrated electro-mechanical drive : a mechatronic approach
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2019
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/