Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie


Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 1

Pawłowska, Krystyna; Skrzyńska, Anna
Partycypacja społeczna dla architektów krajobrazu - komunikacja między projektami a użytkownikami, negocjacje i konflikty
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2007
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/