Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. PK

Cracow University of Technology

Department of Automatic Control and Information Technology

Institute of Thermal Power Engineering

Instytut Architektury Krajobrazu. Wydział Architektury. Politechnika Krakowska

Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej

Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych. Politechnika Krakowska

Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego. Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska. Katedra Systemów Transportowych

SKNKŻ Conkret

Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych PK Conkret

Wydaw. Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki

Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. Wydział Architektury. Politechnika Krakowska

ZRMiRZ PK
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 902
poprzednie
1 ... 3940414243444546
następne

Nizioł, Józef; Stolarski, Bogdan
Zastosowanie metody aktywnej redukcji hałasu w kabinach MRC
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1994
Stolarski, Bogdan; Kubinyi, Gabriel
Charakterystyki akustyczne materiałów konstrukcyjnych kabiny ciągnika gąsienicowego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1994
Nizioł, Józef; Michałowski, Stanisław
Kształtowanie wibroaktywności maszyn roboczych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1994
Stolarski, Bogdan; Szewczyk, Kazimierz
Charakterystyki termiczne materiałów poszycia kabin maszyn roboczych ciężkich
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1994
Listwan, Antonina; Młynarski, Tadeusz; Sobczyk, Andrzej; Trzaska, Witold
Mechanizmy maszyn roboczych pracujących w warunkach specjalnych, badanie kinematyki
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1994
Cichocki, Wiesław
Metoda pomiaru własności materiałów termoizolacyjnych kabin maszyn roboczych ciężkich (komunikat)
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1994
Młynarski, Tadeusz
Uogólniona metoda analityczna analizy kinematycznej mechanizmów płaskich
Typ: książka
Data wydania: 1994
Michałowski, Stanisław
Aktywne układy w konstrukcji maszyn roboczych
Typ: książka
Data wydania: 1994
Garbacik, Andrzej
Modelowanie hydraulicznych układów napędowych maszyn roboczych
Typ: książka
Data wydania: 1993
Taler, Jan; Węglowski, Bohdan
Eksperymentalne wyznaczanie przestrzennych zmian współczynników wnikania i gęstości strumieni ciepła
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1992
Matras, Zbigniew
Straty ciśnienia przy przepływie turbulentnym cieczy nienewtonowskich w rurach chropowatych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1992
Rup, Kazimierz
Sposób pomiaru pośredniego współczynników opisujących własności fizyczne cieczy jednorodnej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1992
Stacharska-Targosz, Jolanta
Analogia przepływów cieczy i gazu w wentylatorach poprzecznych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1992
Grzesik, Mirosław
Wpływ mechanizmu transportu masy w ziarnie porowatym na nieizotermiczne reakcje katalityczne
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1992
Dyląg, Michał; Maszek, Ludwik; Rosiński, Jerzy; Roszak, Zdzisław
Straty na ściankach w impaktorach kaskadowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1992
Dyląg, Michał; Talaga, Jan
Analiza teoretyczno-doświadczalna powstawania zawiesiny w mieszalniku
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1992
Bębenek, Bartłomiej
Wpływ dodatków środków powierzchniowo czynnych na opór turbulentnego przepływu cieczy w przewodach
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1992
Zalewski, Wojciech
Wpływ gęstości zraszania na opory przepływu powietrza w wyparnych chłodnicach płynów
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1992
Szewczyk, Kazimierz
Wpływ obniżonej temperatury na charakterystyki hydraulicznych układów maszyn roboczych ciężkich
Typ: książka
Redaktor: Środulski, Tadeusz
Data wydania: 1991
Styrylska, Teresa
Wieloetapowe i wielogrupowe wyrównywanie wyników pomiarów
Typ: książka
Data wydania: 1991

poprzednie
1 ... 3940414243444546
następne© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/