Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. PK

Cracow University of Technology

Department of Automatic Control and Information Technology

Institute of Thermal Power Engineering

Instytut Architektury Krajobrazu. Wydział Architektury. Politechnika Krakowska

Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej

Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych. Politechnika Krakowska

Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego. Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska. Katedra Systemów Transportowych

SKNKŻ Conkret

Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych PK Conkret

Wydaw. Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki

Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. Wydział Architektury. Politechnika Krakowska

ZRMiRZ PK
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 961
poprzednie
1 ... 43444546474849
następne

Rup, Kazimierz
Wymiana pędu i ciepła we wlotowym odcinku pionowego przewodu kołowego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1990
Bębenek, Bartłomiej
Wybrane elementy zjawiska redukcji oporu przepływu turbulentnego za pomocą dodatków środków powierzchniowo czynnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1990
Matras, Zbigniew
Przepływ rozcieńczonych roztworów polimerów w rurze
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1990
Młynarski, Franciszek; Taler, Jan; Łopata, Stanisław; Ortyl, Jan
Analiza możliwości wykorzystania wód termalnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1984
Kulesza, Leszek; Pietrzyk, Zbigniew
Wpływ zanieczyszczenia warstwą osadu i stosowania powłok ochronnych na pole temperatury ekranowej rury płetwowej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1984
Bulewicz, Elżbieta; Juryś, Czesława; Kandefer, Stanisław
Efektywność spalania węgla w ciśnieniowym palenisku fluidalnym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1984
Kandefer, Stanisław
Spalanie w złożu fluidalnym niedopałów z palenisk rusztowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1984
Taler, Jan
Nagrzewanie grubościennych elementów kotła w czasie jego rozruchu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1984
Wojtas, Kazimierz
Współczynnik wnikania ciepła w skraplaczu pompy ciepła działającej na mieszaninie zeotropowej czynników termodynamicznych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1984
Łuszczycki, Marian
Wpływ temperatury sprężonego gazu w instalacji na parametry jej elektrycznego modelu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1984
Hopkowicz, Marian; Pietrzyk, Zbigniew; Szilder, Krzysztof
Uproszczony model dla analizy ogrzewania niestacjonarnego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1984
Kowalski, Jerzy; Łuszczycki, Marian
Pulsacje ciśnienia i ich wpływ na wymianę ciepła w chłodnicach sprężarek tłokowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1984
Marczyk, Stanisław; Piękoś, Andrzej
Wyznaczanie ciepła właściwego materiałów izolacyjnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1984

XII Zjazd Termodynamików : materiały zjazdowe, Kraków - Rytro wrzesień 1984. Cz. 1
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1984
Maczek, Kazimierz; Schnotale, Jacek; Wojtas, Kazimierz
Obliczanie własności termodynamicznych mieszanin zeotropowych czynników termodynamicznych w celu wyboru najbardziej odpowiedniej mieszaniny dla pompy ciepła
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1984
Gondek, Antoni
Metrologiczne własności sondy uśredniającej do pomiaru natężenia przepływu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1984
Piękoś, Andrzej
Pomiarowy przetwornik wilgotności powietrza
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1984

XII Zjazd Termodynamików : materiały zjazdowe, Kraków - Rytro wrzesień 1984. Cz. 2
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1984
Nizioł, Józef
Dynamika żyroskopów ze szczególnym uwzględnieniem żyroskopu całkującego w nieliniowym ujęciu deterministycznym i probabilistycznym
Typ: książka
Data wydania: 1975
Styrylska, Teresa
Obliczanie etalpii tworzenia metodą wyrównywania entalpii reakcji chemicznych
Typ: książka
Data wydania: 1973

poprzednie
1 ... 43444546474849
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/