Polskie Towarzystwo Ergonomiczne


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg. Oddz. we Wrocławiu
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 3

Woźniak, Krystian
Hałas drogowy jako czynnik warunkujący ergonomiczne kształtowanie stref wypoczynku na posesjach przyległych do drogi
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Tracz, Marian; Woźniak, Krystian
Czy estetyka ekranów akustycznych przy drodze ma wpływ na ergonomię wypoczynku przed budynkiem mieszkalnym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Tracz, Marian; Michalik, Agnieszka
Ergonomia środowiska wypoczynku w obrębie posesji mieszkalnych zlokalizowanych przy drodze
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/