Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa


Wariant nazwy wydawcy PZITB

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku-Białej

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Gliwicach

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział Małopolski

Zarząd Główny PZITB
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 35
poprzednie
12

Stypuła, Krzysztof; Kozioł, Krzysztof
Uwzględnianie wpływów dynamicznych w obliczeniach konstrukcyjnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Surma, Mateusz; Derkowski, Wit
Statyczna praca kanałowych płyt stropowych opartych na dźwigarach podatnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Stypuła, Krzysztof
Potrzeba i możliwości budowy metra w Krakowie
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Rudnicki, Andrzej
Budownictwo a obsługa transportowa współczesnych miast – wybrane kwestie
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Nowak-Michta, Aneta
Wymagania GDDKiA w zakresie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałych betonach
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Matysek, Piotr
Współczesne metody badań cech mechanicznych murów w obiektach historycznych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Flaga, Andrzej
Rola oddziaływań klimatycznych we współczesnym budownictwie
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Flaga, Andrzej
Współdziałanie obciążenia śniegiem i oddziaływania wiatru we współczesnym budownictwie
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Derkowski, Wit; Skupień, Piotr
Czynniki wpływające na bezpieczeństwo i estetykę konstrukcji prefabrykowanych na przykładzie ścian warstwowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5

Nowoczesne materiały, techniki i technologie we współczesnym budownictwie : III Konferencja Naukowo-Techniczna TECH-BUD' 2017, Kraków, 15-17 listopada 2017 r.
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 5
Stryszewska, Teresa; Kańka, Stanisław
Nowoczesne metody badawcze przy ocenie właściwości materiałów budowlanych zastosowanych w budynkach obozu Auschwitz-Birkenau
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Gruszczyński, Maciej
Weryfikacja efektywności domieszek i dodatków redukujących skurcz betonu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Popielski, Paweł; Radzicki, Krzysztof; Kasprzak, Adam
Analiza zjawisk związanych z niekontrolowanym dopływem wody do głębokiego wykopu z przedstawieniem możliwości oceny szczelności jego obudowy
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Wrana, Bogumił
Naprawa fundamentu pod turbozespół 125 MW
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Stypuła, Krzysztof
Uszkodzenia budynków jako efekt oddziaływań parasejsmicznych pochodzenia transportowego i budowlanego. Morfologia - diagnostyka - zabezpieczanie
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5

poprzednie
12© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/