Stowarzyszenie Historyków Sztuki


Wariant nazwy wydawcy Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział w Łodzi
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 2

Łakomy, Katarzyna
Budownictwo willowe w strukturze miast i ośrodków przemysłowych 2. połowy XIX wieku
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Zachariasz, Agata
Dwór polski – kwiaty w domu i ogrodzie
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/