Wydawnictwo Academicon


Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 3

Jaśtal, Katarzyna; Jaśtal, Jacek
Wprowadzenie. "Czytajcie więcej i więcej Luhmanna!"
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Luhmann, Niklas
Pisma z socjologii moralności
Typ: książka
Data wydania: 2023
Jaśtal, Jacek
Nadzieja z Melos. Przyczynek do debaty nad pojęciem elpis
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 120
Data wydania: 2021
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/