Technická univerzita v Košiciach


Wariant nazwy wydawcy Technical University of Košice

Technical University of Košice. Civil Engineering Faculty
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 4

Zdeb, Tomasz; Śliwiński, Jacek
Reactive Powder Concrete (RPC) as ultra high strength cement-based composite
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2008
Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Franczyk, Edyta; Konarski, Maciej; Stachowicz, Antoni
Comparison of real and theoretical energy savings for multifamily apartment buildings after thermomodernization
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Franczyk, Edyta; Stachowicz, Antoni
Analysis of thermomodernization effects for multifamily buildings
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
Stachowicz, Antoni; Szyndler, Marcin; Fedorczak-Cisak, Małgorzata
The massive wood building walls
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2002




© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/