Technická univerzita v Košiciach


Wariant nazwy wydawcy Technical University of Košice

Technical University of Košice. Civil Engineering Faculty
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 1

Zdeb, Tomasz; Śliwiński, Jacek
Reactive Powder Concrete (RPC) as ultra high strength cement-based composite
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2008
© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/