prof. dr hab. inż. arch. Anna Kantarek

Pracownik PK

Wydział Architektury [A]
Katedra Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich [A-9]

Dyscyplina: architektura i urbanistykaProfil w CRIS PK


Publikacje autora (95)

Publikacje współtworzone (4)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID
Promowane prace doktorskie pracowników PK: 5


Szczerek, Eliza
Rola rewitalizacji osiedli mieszkaniowych w kreowaniu ciągłości i komplementarności przestrzeni publicznych współczesnego miasta : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Dudzic-Gyurkovich, Karolina
Pokonywanie barier urbanistycznych. Współczesne przykłady przekształceń rejonów dróg szybkiego ruchu w obszarach miejskich : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2018
Strzelecka-Seredyńska, Monika
Kształtowanie środowiska życia osób starszych we współczesnym mieście : wybrane zagadnienia : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
Zieliński, Rafał
Badanie liniowości nadbrzeży na podstawie wybranych miast europejskich : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020
Gorgol, Natalia K.
Idea „Smart City” a budowa formy urbanistycznej na wybranych przykładach : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/