Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Strzelecka-Seredyńska, Monika

Kształtowanie środowiska życia osób starszych we współczesnym mieście : wybrane zagadnienia : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. arch. Anna Kantarek, prof. PK
Tytuł równoległy Shaping of the living environment of the elderly in the contemporary city : selected aspects
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2019
Język polski
Liczba stron 318
Oznaczenie ilustracji il. (gł. kolor.)
Bibliografia (na str.) 297-308
Bibliografia (liczba pozycji) 221
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang.
Opis bibliograficzny
Kształtowanie środowiska życia osób starszych we współczesnym mieście : wybrane zagadnienia : praca doktorska = Shaping of the living environment of the elderly in the contemporary city : selected ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe architektura, urbanistyka, środowisko życia osób starszych, ludzie starsi

architecture, urban planning, living environment of the elderly, the elderly
Abstrakt
Przedmiot badań wpisuje się w dyscyplinę architektura i urbanistyka. Praca podejmuje problematykę kształtowania środowiska życia osób starszych we współczesnym mieście. Obejmuje badania dotyczące ... więcej

The subject matter of this research is part of the field of study: Architecture and Urban Planning. The study undertakes the issue of shaping of the living environment of the elderly in the contemporary ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Architektury

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/