mgr Dorota Barbara Lipińska

Pracownik BPK

Jednostki pozawydziałowe [-]
Biblioteka [B]

Dyscyplina: filozofiaStrona Osobista

Profil w CRIS PK


Publikacje autora (21)Profil w bazie ORCID

Publikacje autora: 21


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/