prof. dr hab. inż. Bogumił Wrana

Emerytowany pracownik PK

Wydział Inżynierii Lądowej [L]Profil w CRIS PK


Publikacje autora (95)

Publikacje współtworzone (1)Promowane prace doktorskie pracowników PK: 3


Borowiec, Anna
Propagacja drgań w wielofazowym ośrodku gruntowym, analiza numeryczna : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2005
Czado, Bartlomiej
Analiza nośności pali fundamentowych na podstawie polowych badań gruntów sondą statyczną : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2014
Pietrzak, Natalia
The influence of inertia forces on soil settlement under harmonic loading : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/